ابراهیم طاهری کیا


 

مجموعه های که ابراهیم طاهری کیا در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرین برتر)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه

صدای آبادی

موضوع : مناسبتی

مدت : 29 دقیقه