پوریا بابایی


 

مجموعه های که پوریا بابایی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (شرکت رویال چینی آناهیتا)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 24 دقیقه

افق روشن (شرکت تک مازیار)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 24 دقیقه

افق روشن ( کارآفرینان برتر استان)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 20:27 دقیقه