محمد ولی زاده


 

مجموعه های که محمد ولی زاده در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن(تولید سنگ های گرانیتی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 28 دقیقه