علی اصغر ذبیحی


 

مجموعه های که علی اصغر ذبیحی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (تولیدکننده لوله)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:53 دقیقه

افق روشن (آقای محمدرضا روستا)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:10 دقیقه

افق روشن(آقای بهزادی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26:05 دقیقه

افق روشن( تولید لوله سبز)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25:17 دقیقه

افق روشن (تجهیزات برق و الکترونیک )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه