لیلا بابایی دهکردی


 

مجموعه های که لیلا بابایی دهکردی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (توليد قارچ)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن( صنايع تبديلي)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 28:40 دقیقه

افق روشن (آقای مرتضی سلطانی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26:48 دقیقه

افق روشن (سرمه دوزی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 28 دقیقه

افق روشن (احمد صابري مقدم)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:47 دقیقه