قاسم راستپور


 

مجموعه های که قاسم راستپور در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (شال بافی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 23 دقیقه