علی اصغر ذبیحی


 

مجموعه های که علی اصغر ذبیحی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (مرغداری،پرورش میگو و تولید خرما)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 20:35 دقیقه