ژاله اکبری


 

مجموعه های که ژاله اکبری در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن ( محصولات گلخانه ای)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26:9 دقیقه