حسین توسلی


 

مجموعه های که حسین توسلی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن(کارگاه تولید دستگاه های صنعتی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 27:50 دقیقه

افق روشن ( کارخانه ایران چسب)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه