محمد ولیزاده


 

مجموعه های که محمد ولیزاده در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرین دکتر سعید ساعدی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

آوای کتاب (نویسنده مهرداد صدقی)

موضوع : نمایش کوتاه

مدت : 30 دقیقه

افق روشن (شارژرهای چند کاره خورشیدی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه