حميدرضا اميري


 

مجموعه های که حميدرضا اميري در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (لامپ هاي كم مصرف)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 28 دقیقه