افشین حسین خانی


 

مجموعه های که افشین حسین خانی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن( کارآفرین علي عظيمي فرد)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه