صفیه سرگزی


 

مجموعه های که صفیه سرگزی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (لباس محلی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26:30 دقیقه

افق روشن (کارآفرین خانم جام شیر)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 27 دقیقه