کامیار جان احمدی


 

مجموعه های که کامیار جان احمدی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (خشتی هم بزار در دیگ)

موضوع : فرهنگی

مدت : 17 دقیقه

آوای کتاب (تمثیل)

موضوع : فرهنگی

مدت : 20:45 دقیقه

آوای کتاب( نویسنده مریم شجاعی نیا)

موضوع : اجتماعی

مدت : 30 دقیقه

آوای کتاب (شهید عبدالرضا سوری)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 25 دقیقه

آوای کتاب (شهید عبدالرضا سوری)

موضوع : مناسبتی

مدت : 25 دقیقه