داود سعیدی


 

مجموعه های که داود سعیدی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (چون شهاب )

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 28:48 دقیقه

آوای کتاب(سیره مدیریتی امام خمینی (ره))

موضوع : معارفی

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب (شهدای استان گلستان)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 30:52 دقیقه