موسی طالبیان


 

مجموعه های که موسی طالبیان در آن ایفای نقش کرده است

عملیات مرصاد

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

صدای دل

موضوع : مناسبتی

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب (نویسنده موسی طالبیان)

موضوع : نمایش کوتاه

مدت : 20 دقیقه

آوای کتاب(داستان یک روز)

موضوع : اجتماعی

مدت : 22 دقیقه

آوای کتاب (خلقت آدم و شیطان)

موضوع : معارفی

مدت : 17:58 دقیقه