کورش دهخدانیا


 

مجموعه های که کورش دهخدانیا در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرین رها ساکتیان)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30:51 دقیقه