امیر فتاحی


 

مجموعه های که امیر فتاحی در آن ایفای نقش کرده است

رادیو محله

موضوع : فرهنگی

مدت : 17 دقیقه

آوای کتاب(داستان یک روز)

موضوع : اجتماعی

مدت : 22 دقیقه