شهیر عسگری


 

مجموعه های که شهیر عسگری در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (گیوه دوزی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

آوای کتاب (آواز)

موضوع : فرهنگی

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب (دستان)

موضوع : فرهنگی

مدت : 26 دقیقه