فرخنده تبرسخن


 

مجموعه های که فرخنده تبرسخن در آن ایفای نقش کرده است

محراب خون

موضوع : مناسبتی

مدت : 24:18 دقیقه

هفت شهر عشق

موضوع : مناسبتی

مدت : 32:10 دقیقه

طلوع فجر

موضوع : مناسبتی

مدت : 28:58 دقیقه

جلوه ماه

موضوع : مناسبتی

مدت : 28 دقیقه