داوود قمرزاده


 

مجموعه های که داوود قمرزاده در آن ایفای نقش کرده است

هفته رسالت

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

روز مبارزه با استکبار جهانی

موضوع : مناسبتی

مدت : 25 دقیقه

رسالت انسانی

موضوع : مناسبتی

مدت : 35 دقیقه

عملیات مرصاد

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

صدای دل

موضوع : مناسبتی

مدت : 26 دقیقه