مجید صناعتی


 

مجموعه های که مجید صناعتی در آن ایفای نقش کرده است

عطش عشق

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

رساله حقوق

موضوع : مناسبتی

مدت : 33:46 دقیقه

محراب خونین

موضوع : مناسبتی

مدت : 1 دقیقه