مصطفی افتخاری


 

مجموعه های که مصطفی افتخاری در آن ایفای نقش کرده است

یاس کبود

موضوع : مناسبتی

مدت : 25 دقیقه

کریمه معصومین

موضوع : مناسبتی

مدت : 28 دقیقه

نوای وحدت

موضوع : مناسبتی

مدت : 38 دقیقه