رها بابازاده


 

مجموعه های که رها بابازاده در آن ایفای نقش کرده است

طلوع فجر

موضوع : مناسبتی

مدت : 30:45 دقیقه

ریحانه

موضوع : مناسبتی

مدت : ً 26 :27 دقیقه

حماسه جاويد

موضوع : تاریخی

مدت : 18:32 دقیقه