محمد صالح ذاکری


 

مجموعه های که محمد صالح ذاکری در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب( بابا بزرگ خوب من )

موضوع : اجتماعی

مدت : 28 دقیقه

روستا در مازندران_مسابقه روستا

موضوع : اجتماعی

مدت : 30 دقیقه

یکی از هزاران

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 30

سرود الهی

موضوع : فرهنگی

تعداد قسمت ها : 10