حمید نارنج پور


 

مجموعه های که حمید نارنج پور در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (خانم پورنگ)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26:11 دقیقه

افق روشن(عروسک سازی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 27 دقیقه

آوای کتاب (کتاب الف)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 27 دقیقه

آوای کتاب (کتاب الف- دزفول)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 22 دقیقه

آوای کتاب( شهید بهنام محمدی)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 25 دقیقه