مجتبی طالبی


 

مجموعه های که مجتبی طالبی در آن ایفای نقش کرده است

مروری بر وقایع تاریخی رمضان کریم

موضوع : معارفی

تعداد قسمت ها : 19

آوای کتاب (چون شهاب )

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 28:48 دقیقه

آوای کتاب(سیره مدیریتی امام خمینی (ره))

موضوع : معارفی

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب (شهدای استان گلستان)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 30:52 دقیقه

وارث

موضوع : اجتماعی

مدت : 30 دقیقه