حسین اسفندیاری


 

مجموعه های که حسین اسفندیاری در آن ایفای نقش کرده است

نمایش عروسک

موضوع : اجتماعی

مدت : 22:27 دقیقه

نمایش مانکن

موضوع : اجتماعی

مدت : 26 دقیقه

آتش سرد

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

نامدار

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2