امیر عبدلی فر


 

مجموعه های که امیر عبدلی فر در آن ایفای نقش کرده است

درک طنز

موضوع : فرهنگی

مدت : 29 دقیقه

آنسوی پنجره

موضوع : اجتماعی

مدت : 41:28 دقیقه