شهرام میکائیلی


 

مجموعه های که شهرام میکائیلی در آن ایفای نقش کرده است

کلکسیون مرگ

موضوع : مناسبتی

مدت : 50 دقیقه

آخرین خواسته یک گلوله

موضوع : اجتماعی

مدت : 5 دقیقه

بر فراز زمان(اسب آبنوس)

موضوع : نمایش کوتاه

تعداد قسمت ها : 20

چمدانهای خالی

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 12

بر فراز زمان

موضوع : نمایش کوتاه

تعداد قسمت ها : 8