سيد عنايت عباسي


 

مجموعه های که سيد عنايت عباسي در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن ( گیاهان دارویی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

ساز شکسته

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

یک قطره شبنم

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 2

حامی

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

قاعده بازی

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2