میترا دهقانی


 

مجموعه های که میترا دهقانی در آن ایفای نقش کرده است

سربالایی یک جاده

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

مهمانهای انباری

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

فاصله

موضوع : اجتماعی

مدت : 29:54 دقیقه

بن بست یک دوراهی

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2