سید آزاد پیر خضری


 

مجموعه های که سید آزاد پیر خضری در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن(ساخت ماشین برقی و دف)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25:33 دقیقه

افق روشن ( تابلو فرش ورنگرزی سنتی )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29 دقیقه

افق روشن (تولید کفش)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 23 دقیقه

سفری به تاریخ

موضوع : تاریخی

مدت : 10 دقیقه

چهره ماندگار

موضوع : فرهنگی

مدت : 10 دقیقه