لیلا حسن پور


 

مجموعه های که لیلا حسن پور در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (کتاب الف)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 27 دقیقه

آوای کتاب (کتاب الف- دزفول)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 22 دقیقه

آوای کتاب( شهید بهنام محمدی)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 25 دقیقه

خوزستان دیار تمدن

موضوع : فرهنگی

مدت : 15 دقیقه

یار مهربان

موضوع : فرهنگی

تعداد قسمت ها : 20