سالار عقیلی


 

مجموعه های که سالار عقیلی در آن ایفای نقش کرده است

ما عاشقان (سمفونی کارون)

موضوع : سیاسی

مدت : 04:17 دقیقه

دیده بگشا (سمفونی کارون)

موضوع : سیاسی

مدت : 03:11 دقیقه

مهرت بر جان،ایران (سمفونی کارون)

موضوع : سیاسی

مدت : 07:33 دقیقه

جاودان (سمفونی کارون)

موضوع : سیاسی

مدت : 07:39 دقیقه

راه روشن (سمفونی انقلاب)

موضوع : سیاسی

مدت : 03:26 دقیقه