گروه کر


 

مجموعه های که گروه کر در آن ایفای نقش کرده است

عشق پاک (سمفونی صلح)

موضوع : سیاسی

مدت : 02:16 دقیقه

سرزمین من (سمفونی انقلاب)

موضوع : سیاسی

مدت : 02:16 دقیقه

فرزندان ایران (سمفونی انقلاب)

موضوع : سیاسی

مدت : 02:18 دقیقه

ای وطن من (سمفونی انقلاب)

موضوع : سیاسی

مدت : 02:48 دقیقه

خورشید تابان(سمفونی انقلاب)

موضوع : سیاسی

مدت : 02:50 دقیقه