جاوید عسگری


 

مجموعه های که جاوید عسگری در آن ایفای نقش کرده است

خاک آسمانی

موضوع : سیاسی

مدت : 03:49 دقیقه

اقتدار

موضوع : سیاسی

مدت : 03:20 دقیقه

حضوری دیگر

موضوع : سیاسی

مدت : 00:44 دقیقه

همدلی

موضوع : سیاسی

مدت : 0042 دقیقه

نشان بیداری

موضوع : سیاسی

مدت : 02:02 دقیقه