قاسم افشار


 

مجموعه های که قاسم افشار در آن ایفای نقش کرده است

شکوه ماندگار

موضوع : سیاسی

مدت : 03:59 دقیقه

آشیان عاشقی

موضوع : سیاسی

مدت : 02:13 دقیقه