فریبرز دانایی


 

مجموعه های که فریبرز دانایی در آن ایفای نقش کرده است

یاشایانلار

موضوع : سیاسی

مدت : 02:29 دقیقه

وطنیم

موضوع : سیاسی

مدت : 03:34 دقیقه

وطن توپراغی جانیمدی

موضوع : سیاسی

مدت : 02:32 دقیقه