علی خدایی


 

مجموعه های که علی خدایی در آن ایفای نقش کرده است

ترانه امید

موضوع : سیاسی

مدت : 3:24 دقیقه

فدای ایران

موضوع : سیاسی

مدت : 04:55 دقیقه

راهی فردا

موضوع : سیاسی

مدت : 01:28 دقیقه