اکرم شاکری


 

مجموعه های که اکرم شاکری در آن ایفای نقش کرده است

علم تا عمل

موضوع : اجتماعی

مدت : 16 دقیقه

چادرشب

موضوع : اجتماعی

مدت : 17 دقیقه

شب نشینی تالش

موضوع : مناسبتی

مدت : 6:18 دقیقه

شب نشینی رشت

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 3

شب نشینی لنگرود

موضوع : اجتماعی

مدت : 4:14 دقیقه