فرهاد قلی نژاد


 

مجموعه های که فرهاد قلی نژاد در آن ایفای نقش کرده است

نیلوفرانه

موضوع : فرهنگی

تعداد قسمت ها : 5

مازرونی سرود

موضوع : اجتماعی

مدت : 40 دقیقه

مازندرانی سرود

موضوع : مناسبتی

مدت : 39 دقیقه

آواهای اقوام

موضوع : فرهنگی

مدت : 30 دقیقه