حمید محسنی


 

مجموعه های که حمید محسنی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (نویسنده موسی طالبیان)

موضوع : نمایش کوتاه

مدت : 20 دقیقه

آوای کتاب (طلسم کردن یک آبادی) )

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 2

آوای کتاب (خلقت آدم و شیطان)

موضوع : معارفی

مدت : 17:58 دقیقه

نوزاد طبیعت

موضوع : اجتماعی

مدت : 2:42 دقیقه

دیار کتیبه و کتاب

موضوع : فرهنگی

مدت : 30 دقیقه