رضا داداشی


 

مجموعه های که رضا داداشی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (نویسنده زهرا باقری)

موضوع : اجتماعی

مدت : 24 دقیقه

آوای کتاب (افسانه دو جوان عاشق)

موضوع : اجتماعی

مدت : 27 دقیقه

آوای کتاب (داستان انقلابی)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 19:43 دقیقه

دسیسه

موضوع : تاریخی

مدت : 30 دقیقه