خسرو رسولی


 

مجموعه های که خسرو رسولی در آن ایفای نقش کرده است

ترانه عاشقی

موضوع : اجتماعی

مدت : 14:50 دقیقه

ایللره سلام

موضوع : فرهنگی

مدت : 11 دقیقه

فریاد خاموش

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 10 دقیقه

چیچکلی بایرام

موضوع : اجتماعی

مدت : 17 دقیقه