امیرحسین بخشی


 

مجموعه های که امیرحسین بخشی در آن ایفای نقش کرده است

زمزمه قناتا

موضوع : اجتماعی

مدت : 03:47 دقیقه

سورناشوشتری

موضوع : اجتماعی

مدت : 1:02 دقیقه

خاک دامنگیر

موضوع : اجتماعی

مدت : 03:28 دقیقه

حنا بندون

موضوع : اجتماعی

مدت : 3 دقیقه

آسمان ولایت

موضوع : اجتماعی

مدت : 03:28 دقیقه