فرشاد رستمی


 

مجموعه های که فرشاد رستمی در آن ایفای نقش کرده است

نازدار بابا

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

فصل روشن

موضوع : اجتماعی

مدت : 3 دقیقه

یالا یالا بارونی

موضوع : اجتماعی

مدت : 3:05 دقیقه