علی موثقی


 

مجموعه های که علی موثقی در آن ایفای نقش کرده است

آرام جان ما بیا

موضوع : معارفی

مدت : 1.35 دقیقه

موسیقی با کلام محلی

موضوع : اجتماعی

مدت : 03:57 دقیقه