رضا صالحی


 

مجموعه های که رضا صالحی در آن ایفای نقش کرده است

فصل بهار

موضوع : مناسبتی

تعداد قسمت ها : 2

آستاره

موضوع : اجتماعی

مدت : 4 دقیقه

ایرونیم

موضوع : اجتماعی

مدت : 05:06 دقیقه