زینب اسمی


 

مجموعه های که زینب اسمی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرین آقای سعادت)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25:10 دقیقه

افق روشن ( زعفران)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 22:15 دقیقه

كربلايي عبدالله

موضوع : معارفی

مدت : 12:30 دقیقه